Đảng ủy cơ sở Tổng công ty Điện lực miền Nam được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở

Ngày 20/3/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) theo Quy định 113-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; các đồng chí Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đồng chí Lê Văn Trang - Bí thư Đảng ủy EVNSPC, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng uỷ; Bí thư/Phó Bí thư các cấp ủy trực thuộc.

Hội nghị đã công bố các Quyết định số 1742-QĐ/ĐUK ngày 26/01/2024 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở Tổng công ty Điện lực miền Nam; Quyết định số 584-QĐ/ĐU ngày 01/03/2024 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 113-QĐ/TW.

Tại hội nghị, Đảng ủy EVNSPC cũng đã công bố các quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; kiện toàn các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy EVNSPC và phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cho Đảng ủy EVNSPC.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN (thứ 2 từ phải sang) trao Quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng uỷ Tổng công ty Điện lực miền Nam

Với việc giao quyền cấp trên cơ sở, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu, Đảng ủy EVNSPC và các cấp ủy trực thuộc nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn cấp ủy và phân công nhiệm vụ trong cấp ủy; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đơn vị, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để các hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng; phòng chống tiêu cực, tham nhũng; nâng cao vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Tổng công ty, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN, Bí thư Đảng ủy EVNSPC Lê Văn Trang cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty cam kết sẽ chỉ đạo kiện toàn bộ máy; khẩn trương hoàn thiện các hệ thống quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của Trung ương; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đồng thời tổ chức nghiên cứu, đào tạo đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ về công tác Đảng, hoạt động chuyên môn để làm tốt công tác tham mưu, đặc biệt là tham mưu những nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn.


  • 21/03/2024 04:50
  • Lê Tám
  • 3574