Đảng ủy EVN tham dự hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tham dự từ đầu cầu trụ sở chính và các điểm cầu tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ EVN, Hội đồng thành viên EVN, Ban Tổng giám đốc EVN, các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy/HĐTV/Ban Tổng giám đốc EVN; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam; Đoàn Thanh niên EVN.

Tại điểm cầu kết nối tới các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy EVN có ủy viên BCH Đảng bộ/Chi bộ; Ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Đảng ủy EVN; Chủ tịch HĐTV/HĐQT, thành viên HĐTV/HĐQT là người đại diện phần vốn của EVN; Tổng giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/ Phó giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị thành viên EVN là đảng viên thuộc Đảng bộ EVN; Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên của EVN tại các đơn vị thành viên; Giám đốc các đơn vị cấp ba có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ EVN.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu các nội dung liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế trong năm 2024. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe đồng chí Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày chuyên đề “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2023; dự báo, triển vọng năm 2024” và GS, TS Trần Thọ Đạt, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (hiện nay là Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường) trình bày chuyên đề: “Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Theo đó, các đại biểu cũng được tìm hiểu về bức tranh kinh tế số Việt Nam 2023; thực trạng và mục tiêu chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; những giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam; bối cảnh và một số thành tựu trong phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam.

Với kiến thức lý luận và thực tiễn phong phú, các báo cáo viên đã cung cấp cho các cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Khối những thông tin tình hình kinh tế vĩ mô năm 2023 của thế giới và Việt Nam; dự báo tình hình thế giới và trong nước năm 2024 với bối cảnh diễn biến nhiều khó khăn, thách thức; trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị năm 2024.

Trong buổi chiều nay, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tự nghiên cứu tài liệu do Ban tổ chức hội nghị cung cấp.

Thông qua các nội dung chuyên đề tại hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.