Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao

Tại hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – Phó Bí thư Đảng ủy EVNGENCO 1 thay mặt Ban chấp hành trình bày Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và toàn bộ hệ thống chính trị Tổng công ty Phát điện 1 đã bám sát các chủ trương, định hướng của cấp trên, đề ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược, toàn diện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, Đảng bộ EVNGENCO 1 đạt và vượt các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, cơ bản bám sát các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, chất lượng công tác tuyên truyền được nâng cao; công tác tổ chức và cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được đảm bảo; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm thực hiện; công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Các nhà máy điện thuộc tổng công ty được vận hành an toàn, hiệu quả; công tác đầu tư xây dựng đạt được kết quả đáng ghi nhận, các công trình trọng điểm được đưa vào vận hành đúng tiến độ (dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim hoàn thành sớm hơn tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn theo quy định); công tác tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, các chỉ tiêu tài chính cơ bản đáp ứng yêu cầu; việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp, thông tin truyền thông... được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt.

Giai đoạn 2023-2025, bên cạnh những thuận lợi, EVNGENCO 1 phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: tình hình vận hành hệ thống điện và thị trường điện hết sức khó lường, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất định, có tính rủi ro cao; công tác vận hành các nhà máy nhiệt điện dự kiến tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo cũng như việc khan hiếm các nguồn than nội địa, giá than nhập khẩu trên thị trường thế giới biến động lớn... Trong bối cảnh đó, Đảng bộ EVNGENCO 1 kiên định với mục tiêu tổng quát Đại hội lần thứ XXVII đã đề ra, đó là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo đảm bảo hoàn thành mục tiêu, hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng Tổng công ty Phát điện 1 phát triển mạnh và bền vững”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. 

Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNGENCO 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận những kết quả Đảng bộ tổng công ty đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ EVNGENCO 1 cần chủ động rà soát, đánh giá các khó khăn, thách thức trong thời gian tới để chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp phù hợp, phần đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO 1 (bên phải) chủ trì và điều hành Hội nghị.

"Xác định năm 2023 cũng như những năm tới, EVN nói chung, EVNGENCO 1 nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp của EVN, quyết liệt tiết kiệm và cắt giảm chi phí; thực hiện các giải pháp về tối ưu để cùng EVN vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời điều hành các nhà máy thủy điện phù hợp với nhu cầu cấp nước hạ du và tuân thủ quy trình điều tiết liên hồ, đảm bảo hiệu quả trong cung ứng điều phối than và kiểm soát suất hao nhiệt các nhà máy nhiệt điện" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu Đảng bộ EVNGENCO 1 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, với tinh thần kiên trì, nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ EVNGENCO 1 cần hoàn thành tốt công tác tiếp nhận tổ chức Đảng của các đơn vị trực thuộc theo phương án sắp xếp tổ chức hoạt động Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phê duyệt, hoàn thành đề án thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với Đảng ủy tổng công ty; bám sát các chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, gắn với tổ chức triển khai các mục tiêu nhiệm vụ tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn và các tham luận của đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc về những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Đảng bộ, cũng như những hạn chế, tồn tại, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO 1 đã thay mặt Đảng bộ tổng công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cũng như các ý kiến tham luận tại hội nghị. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO 1 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.