Ban Thường vụ Đảng ủy EVN làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân dịp Tháng Công nhân

Ngày 27/4 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam: Nguyễn Kim Thanh, Lương Bá Thanh, Uông Quang Huy.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) và các cấp công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022 và quý I năm 2023, cũng như việc thực hiện Kết luận số 124-KL/ĐU ngày 30/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN. Công đoàn ĐLVN đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Năm 2023, đồng chí Dương Quang Thành yêu cầu Công đoàn Điện lực Việt Nam và các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động (NLĐ) hiểu rõ những áp lực, khó khăn của ngành Điện trong năm 2023; vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành.

Công đoàn ĐLVN cũng cần chủ động tham gia xây dựng các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động; đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ; quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện làm việc của NLĐ; nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ và chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV, đồng thời chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam; phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy EVN bổ sung, tiếp nhận công đoàn các cấp trên cơ sở đã tiếp nhận đảng bộ của một số đơn vị về trực thuộc Đảng bộ EVN.

Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu tổ chức Công đoàn cần phối hợp tốt với chuyên môn chuẩn bị chu đáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại; vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng hoa cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy EVN trong thời gian qua.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng cho biết thêm, năm 2022 và quý I/2023, Công đoàn ĐLVN nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tổng Liên đoàn LĐVN, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; sự phối hợp hiệu quả của chuyên môn các cấp trong toàn tập đoàn, Công đoàn đã hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra trên tất cả các mặt công tác. Một số kết quả tiêu biểu, nổi bật như: tổ chức bộ máy được kiện toàn, xây dựng theo hướng tinh gọn; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp tình hình mới, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tuyên truyền trên mạng nội bộ, các trang mạng xã hội của tập đoàn và Công đoàn ĐLVN; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho NLĐ sau đại dịch COVID-19.

Công đoàn ĐLVN cũng đã chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; tổ chức các phong trào thi đua góp phần cùng với tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra; hoàn thành 14 chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội V Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong năm 2023, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, Công đoàn ĐLVN sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, khai thác hiệu quả các ứng dụng hiện có, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên số và hệ sinh thái của EVN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp; chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc tổ chức Đại hội công đoàn (theo đúng kế hoạch) và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ĐLVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; hoàn thành 8 chỉ tiêu năm 2023 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao tại Quyết định 5581/QĐ-TLĐ ngày 11/11/2022.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, một số những kiến nghị, đề xuất của Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN giải đáp.