Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đó là ghi nhận của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Hội nghị diễn ra sáng 15/5, tại Gia Lai.

Quyết liệt tiết kiệm và cắt giảm chi phí

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đánh giá, trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy đã bám sát chủ trương, nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Biểu dương những thành quả mà Đảng bộ Công ty Ialy đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh, trong những năm sắp tới, tình hình sản xuất, kinh doanh của EVN dự báo sẽ phải đối mặt với những thách thức, khó khăn hơn nữa. Chính vì vậy, Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp của EVN, quyết liệt tiết kiệm và cắt giảm chi phí; thực hiện các giải pháp về tối ưu để cùng tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy  cũng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên, phát triển đảng viên, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các giải pháp để đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị như Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt phấn đấu đạt chỉ tiêu về sản lượng điện sản xuất và điện thương phẩm theo kế hoạch được EVN giao. Lãnh đạo, chỉ đạo công ty, cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện việc nghiên cứu, áp dụng khoa học, công nghệ vào trong sản xuất và công tác quản trị. Tích cực thực hiện chủ đề năm của Đảng ủy EVN…

Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Theo báo cáo của Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã thực hiện tốt và xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thức XIII, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ EVN. Hằng năm, Đảng ủy công ty đã thực hiện xây dựng, ban hành nghị quyết công tác năm sát với tình hình thực tế, bám sát các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty và phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN.

Trong 3 năm qua, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 13 chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó, thực hiện đạt 5/5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; 8/8 chỉ tiêu về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền ngày càng được triển khai thiết thực. Công tác tổ chức, công tác cán bộ; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện dân chủ, nghiêm túc và đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được nâng cao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận được quan tâm; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đi vào thực chất, hiệu quả…

Đảng bộ công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công ty và toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nhà máy Thủy điện Ialy đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và kinh tế, đáp ứng các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật.

Tổng sản lượng điện từ năm 2020 đến 2022 của công ty đạt 15,149/13,937 tỷ kWh, đạt tỉ lệ 108,6% kế hoạch EVN giao. Bên cạnh đó, công ty đã phối hợp đảm bảo an toàn trong thi công dự án nhà máy Ialy mở rộng và chuẩn bị tiếp nhận, quản lý vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả....


  • 15/05/2023 02:43
  • Thùy Lê
  • 3940