Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 10/5, Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XI, nhiệm kì 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đã được Nghị quyết đại hội đề ra. 

Theo báo cáo tại hội nghị, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, biến đổi khí hậu diễn ra khó lường, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vận hành lâu năm, nhưng Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. 

. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo hội nghị

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được chú trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố; chất lượng cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực. 

Công tác kiểm tra, giám sát; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tăng cường, thực hiện hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội được duy trì tốt, ngày càng thiết thực. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt yêu cầu đề ra. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty. 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ công ty đã chỉ đạo, điều hành, quản lý vận hành nhà máy an toàn, ổn định; phát huy toàn diện, hiệu quả công trình thủy điện đa mục tiêu. Các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng hầu hết đều đạt và vượt yêu cầu; năng lực quản trị được nâng cao; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo vệ giữ vững an ninh trật tự, an toàn công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

Đồng chí Phạm Văn Vương - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình báo cáo tại hội nghị

Công ty cũng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội của địa phương. 

Hội nghị cũng đã lắng nghe các tham luận về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tại các đơn vị; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong điều kiện làm việc theo ca kíp; công tác quản lý kỹ thuật trong việc điều tiết chống lũ, chống hạn; công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đánh giá cao những thành tích trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục phát huy, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng; thực hiện và triển khai kịp thời việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp EVN đến toàn thể CBCNV.
 


  • 10/05/2023 05:47
  • Trịnh Nam - Thùy Lê
  • 4151