Đảng ủy EVN đổi mới phương thức lãnh đạo: Phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận định sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn năm trước. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Đảng ủy EVN sẽ triển khai những giải pháp gì? Tạp chí Điện lực có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN xoay quanh nội dung này.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

PV: Năm 2023, Đảng ủy EVN nhận định đâu là những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đối mặt, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Năm 2022, EVN đã vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức, có những khó khăn chưa có tiền lệ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và cấp ủy các cấp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Năm 2023, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức hơn, nhiều rủi ro tiềm ẩn gây khó khăn cho nền kinh tế đất nước nói chung và EVN nói riêng. Đó là nhu cầu điện tăng trưởng trong khi nguồn năng lượng tái tạo - vốn không ổn định lại chiếm tỷ trọng lớn; chi phí nguyên liệu cho sản xuất điện, vật tư, thiết bị tiếp tục tăng cao; việc đảm bảo cân đối tài chính của EVN khó khăn do chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố; chi phí đầu vào của sản xuất điện tăng cao; đầu tư xây dựng gặp nhiều thách thức...

Trước khó khăn đó, Đảng ủy EVN đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Trong đó, Đảng ủy EVN tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với mọi mặt hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, ứng phó kịp thời với những diễn biến bất lợi. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động; đảm bảo cân bằng tài chính và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

Trên cơ sở các mục tiêu trên, Đảng ủy EVN cũng đề ra các chỉ tiêu, trong đó có 6 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và 6 chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

PV: Thưa đồng chí, để hoàn thành công tác xây dựng Đảng, giải pháp trọng tâm nào được Đảng ủy EVN triển khai thực hiện?

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Đảng ủy EVN tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. 

Đảng ủy EVN lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó trọng tâm hoàn thành việc xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng trực thuộc. Hoàn thành tiếp nhận, bàn giao tổ chức đảng, đảng viên và kiện toàn sắp xếp bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Đề án thành lập Đảng bộ đã được Đảng ủy Khối DNTW phê duyệt và Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Triển khai và thực hiện nghiêm túc chương trình/kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng trong Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cơ sở đảng và đảng viên theo quy định.

PV: Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo. Nhiệm vụ này được triển khai như thế nào trong năm 2023, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Đảng ủy EVN lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, chất lượng chương trình kiểm tra, giám sát. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường số cuộc kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng kiểm tra giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu các đơn vị, cấp ủy viên các cấp về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực.

EVN tổ chức phát động thi đua tại công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, tháng 2/2023

Chỉ đạo nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, ổn định tình hình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trong xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng ủy chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục rà soát, xây dựng mới các quy chế, quy định về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng năm 2023, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu.

PV: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVN tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Có nhiều giải pháp được Đảng ủy EVN đề ra để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy EVN sẽ tập trung lãnh đạo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối và các Bộ, ngành; chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, triển khai nghiêm túc, toàn diện các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống. Nắm chắc tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết, thủy văn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi. 

Tiếp tục lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cắt giảm hồ sơ và số hóa quá trình cung cấp dịch vụ điện đến khách hàng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả công tác dịch vụ khách hàng.

Đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị quyết liệt thực hiện các biện pháp, các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 28/6/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong EVN. 

Đặc biệt, năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Đảng ủy EVN tổ chức phổ biến, tuyên truyền về chủ đề năm, kế hoạch triển khai thực hiện tới tất cả các cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, người lao động trong tập đoàn; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện và thị trường điện. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, tiếp cận điện năng, suất sự cố...

PV: Xin cảm ơn đồng chí!  


  • 26/04/2023 02:47
  • Theo Tạp chí Điện lực quý I/2023
  • 4309