Công trình giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 chưa giải phóng xong mặt bằng

Theo tiến độ, dự án đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) BOT Nghi Sơn 2 phải hoàn thành trong tháng 6/2020 để giải tỏa công suất NMNĐ BOT Nghi Sơn 2. Nhưng hiện tại, vẫn còn 13 vị trí cột chưa bàn giao mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đang xây dựng

Theo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), dự án được khởi công ngày 9/4/2018 và phải hoàn thành trong tháng 6/2020 (đồng bộ với tiến độ phát điện của NMNĐ BOT Nghi Sơn 2). Dự án có quy mô xây dựng mới 2 tuyến đường dây (ĐD) mạch kép 500kV dài 39,6km (219 vị trí), đấu nối từ NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 với ĐD 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh mạch 1 và 2 và thi công các trụ đảo pha trên tuyến ĐD 500kV mạch 1 và 2.

Tuyến đường dây đi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 98 vị trí móng, bao gồm 4 vị trí cột đảo pha thuộc địa bàn các huyện: Thiệu Hóa, Như Xuân, Ngọc Lặc và 94 vị trí đi qua các xã: Hải Thượng, Mai Lâm và Trường Lâm thuộc huyện Tĩnh Gia với chiều dài tuyến 16,25km.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã vận động bàn giao được 85/98 vị trí. Phần hành lang tuyến đã kiểm đếm xong 66/68 khoảng cột có đất, tài sản và cây trồng phải bồi thường hỗ trợ theo quy định. Đã phê duyệt phương án bồi thường 51/68 khoảng cột.

Vướng mắc chính của dự án là các hộ dân yêu cầu tăng mức hỗ trợ diện tích đất hành lang và diện tích đất xen kẹp giữa 2 tuyến ĐD 500kV. Cùng với đó, các hộ dân có đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm (RSX, CLN) ảnh hưởng trong hành lang tuyến không đồng thuận mức hỗ trợ đất 30%. Ngoài ra, UBND huyện Tĩnh Gia chưa hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư để bố trí đất cho 41 hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng bởi dự án. 

CPMB cho biết, đã kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo giải quyết các vướng mắc để đơn vị triển khai dự án.