Đóng điện công trình đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) cùng với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện, nghiệm thu thành công công trình đường dây 2 mạch 500kV Sông Hậu – Đức Hòa (giai đoạn 1) lúc 15h16 ngày 9/1.

Một cung đoạn đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa 

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án.

Đường dây 500kV mạch kép từ sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực (TTĐL) Sông Hậu đến Trạm biến áp 500kV Đức Hòa có tổng chiều dài khoảng 134km.

Trong dự án cũng xây dựng và lắp đặt thiết bị cho 2 môđun máy cắt 500kV phù hợp với sơ đồ 3/2 hiện hữu .

Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu truyền tải công suất của các nhà máy điện (NMĐ) Sông Hậu 1 và Sông Hậu 2 vào hệ thống điện quốc gia. Truyền tải công suất của các NMĐ khu vực miền Tây Nam Bộ về trung tâm phụ tải TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cùng với các đường dây 500kV khác trong khu vực (Mỹ Tho – Đức Hòa, Đức Hòa – Phú Lâm, Đức Hòa - Cầu Bông, Đức Hòa - Chơn Thành…).

Ngoài ra, dự án tạo mối liên kết 500kV giữa các vùng trong hệ thống điện, nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng của toàn hệ thống, phù hợp với Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg.

 


  • 20/01/2020 03:23
  • Xuân Tiến
  • 8913