EVN phê duyệt đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Dung Quất

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ký quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp (TBKHH) Dung Quất I, II và III (Quyết định số 233/QĐ-EVN, ngày 17/2/2020).

Phối cảnh Trung tâm Điện lực Dung Quất

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo triển khai xây dựng các NMĐ TBKHH Dung Quất I, II, III thuộc Trung tâm Điện lực (TTĐL) Dung Quất theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Theo đó, Dự án do Ban quản lý dự án Điện 1 trực tiếp quản lý dự án theo nhiệm vụ được chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao tại QĐ số 3925/EVN-KH ngày 24/8/2017, với tổng vốn đầu tư 510,636 tỷ đồng, được thực hiện tại Trung tâm điện lực Dung Quất thuộc khu kinh tế Tây Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án bao gồm các công việc: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Rà phá bom mìn, vật nổ; San gạt mặt bằng; Cổng, hàng rào, Nhà bảo vệ; Đường giao thông kết nối đến TTĐL Dung Quất; Hệ thống đường giao thông dùng chung; Hệ thống cấp điện thi công; Hệ thống cấp nước thi công.

Ngay sau khi được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, Ban QLDA Điện 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dự án và phối hợp với các đơn vị liên quan (đơn vị tư vấn, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi…) sẵn sàng triển khai ngay trong Quý I/2020 để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án.


  • 20/02/2020 04:00
  • Đinh Liên
  • 11552