CPMB đóng điện dự án nâng công suất Trạm 500kV Dốc Sỏi giai đoạn 1

Máy biến áp AT1 (500kV - 600MVA) tại Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) và các đơn vị liên quan đóng điện thành công lúc 3h30 ngày 2/3. Tổng công suất trạm được nâng từ 700MVA lên 1.300MVA.

Máy biến áp AT1 (500kV - 600MVA) tại Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi - Nguồn ảnh: CPMB

Trong giai đoạn 1 của dự án nâng công suất, CPMB triển khai lắp mới một máy biến áp 500kV - 600MVA (máy AT1) vào vị trí dự phòng. Giai đoạn 2 sẽ tháo dỡ máy AT2 hiện hữu (500kV - 450MVA) để thay thế bằng máy có dung lượng 600MVA cùng các thiết bị liên quan. 

Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)  sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy cho Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất. Ngoài ra, còn đảm bảo cho lưới điện 220kV và 110kV của khu vực này vận hành an toàn và tin cậy 

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.