Công trình giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 chưa giải phóng xong mặt bằng

08:00 | 03/03/2020 | 6.529 lượt xem

Theo tiến độ, dự án đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) BOT Nghi Sơn 2 phải hoàn thành trong tháng 6/2020 để giải tỏa công suất NMNĐ BOT Nghi Sơn 2. Nhưng hiện tại, vẫn còn 13 vị trí cột chưa bàn giao mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết...