Chuẩn y đồng chí Dương Quang Thành giữ chức Bí thư Đảng ủy EVN

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa có Quyết định số 3355-QĐ/ĐUK (ngày 30/03/2015) về việc chuẩn y bổ sung Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; căn cứ Chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chuẩn y bổ sung đồng chí Dương Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN giữ chức Bí thư Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 2010-2015.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVN, các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và đồng chí Dương Quang Thành thi hành quyết định này.

Trước đó, chiều ngày 27/3/2015, Đảng ủy EVN đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Lê Thanh – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy – Tổng giám đốc EVN. Hội nghị đã bỏ phiếu giới thiệu đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN giữ chức Bí thư Đảng ủy EVN, 24/24 đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Dương Quang Thành giữ chức Bí thư Đảng ủy EVN.


  • 07/04/2015 09:44
  • Xuân Tiến
  • 2856


Gửi nhận xét