EVN giới thiệu chức danh, chữ ký ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN

Ngày 27/3/2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 1113/EVN-VP về việc giới thiệu chức danh, chữ ký ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, gửi tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thuận tiện cho quan hệ công tác. Sau đây là Văn bản 1113/EVN-VP


  • 01/04/2015 03:54
  • EVN
  • 10958


Gửi nhận xét