PC Phú Yên: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông

Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông năm 2015 cho các CBCNV của đơn vị. Hoạt động này giúp các tuyên truyền viên tham gia tích cực hơn trong công tác truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh của ngành, đơn vị.

Tại lớp tập huấn, tất cả các học viên đã được truyền đạt những kỹ năng viết tin bài, chọn các thể loại viết tin, tìm hiểu về chức năng của tin bài, cách đặt tít cho một bài báo, khắc phục các lỗi thường gặp... Tất cả những kỹ năng này nhằm hỗ trợ cho công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của đơn vị, giúp nâng cao chất lượng website của PC Phú Yên, hỗ trợ người dân và khách hàng hiểu rõ hơn về ngành, về đơn vị.

Thông qua lớp tập huấn này hi vọng các tuyên truyền viên, cộng tác viên của công ty sẽ nâng cao được trình độ, kỹ năng viết tin, bài, đóng góp có hiệu quả hơn nữa trong công tác truyền thông, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian sắp tới.


  • 29/06/2015 04:44
  • Vương Thủy
  • 1244


Gửi nhận xét