Công ty Điện lực Yên Bái huấn luyện thực hành kỹ năng cứu nạn cho người lao động

Nhằm trang bị cho người lao động những kiến thức cơ bản về việc ứng phó với các tình huống cứu hộ cứu nạn thường gặp trong quá trình lao động sản xuất và đời sống sinh hoạt, năm 2015, trong chương trình huấn luyện an toàn cho người lao động của Công ty Điện lực Yên Bái, ngoài các nội dung thường niên như: Trèo cột bê tông ly tâm bằng guốc trèo, cấp cứu người bị điện giật còn bổ sung thêm các nội dung mới như: Băng bó, sơ cứu cho người bị chấn thương; cứu hạ người bị nạn từ trên cao xuống đất và sơ cứu…

Để việc huấn luyện đạt hiệu quả cao, người lao động dễ tiếp thu, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo Phòng An toàn xây dựng các tình huống giả định; thành lập đơn vị công tác mẫu với 4 thành viên là các cán bộ, công nhân từ các đơn vị trong Công ty để huấn luyện tập trung. Sau đó xây dựng các video clip hướng dẫn thực hành gửi tới các đơn vị trực thuộc để làm tài liệu tham khảo trong quá trình huấn luyện. Đơn vị công tác mẫu của Công ty cũng tới từng đơn vị để huấn luyện trực tiếp cho người lao động.

Điều khá bất ngờ là những tác phẩm “cây nhà, lá vườn”, những diễn viên nghiệp dư “của nhà làm ra” lại được đón nhận rất tích cực. Chính việc được những người vốn là anh, em, đồng nghiệp của mình trong cùng đơn vị hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, cụ thể khiến các nội dung huấn luyện thực hành trở nên dễ tiếp thu hơn.

Chương trình huấn luyện đã mang lại những kết quả bước đầu. Đại bộ phận những cán bộ, công nhân được huấn luyện đã nắm vững trình tự các bước cần phải thực hiện khi gặp các tình huống cần cứu hộ cứu nạn, thực hành tốt các nội dung như: Băng bó, sơ cứu cho người bị chấn thương đầu, chân tay; cứu hạ người bị nạn từ trên cao xuống đất và sơ cứu người bị bất tỉnh.
 
Qua kiểm tra ở 6 điện lực trong Công ty có trên 85% CBCNV được kiểm tra đạt yêu cầu về kỹ năng thực hành. Kết quả lớn hơn thu được từ đợt huấn luyện này chính là người lao động đã nhận thức được những lợi ích thiết thực khi có thể áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái cũng nhận định: Việc huấn luyện bằng trực quan sinh động mang lại hiệu quả nên đã chỉ đạo Phòng An toàn Công ty trong thời gian tới có kế hoạch tiếp tục xây dựng video clip hướng dẫn thực hành mới để huấn luyện biện pháp an toàn khi thực hiện một số công việc trên lưới điện cho người lao động tại các đơn vị trong Công ty.

Đây là một trong các giải pháp trong kế hoạch công tác an toàn nhằm phòng chống giảm thiểu tai nạn lao động của Công ty và thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong việc tiếp tục triển khai thực hiện “Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động”.


  • 02/04/2015 03:36
  • Hoàng Mạnh Hường (Phòng An toàn PC Yên Bái)
  • 1342


Gửi nhận xét