PC Đăk Nông: Tập huấn về văn hóa doanh nghiệp và công tác truyền thông

Công ty Điện lực Đăk Nông (PC Đăk Nông) vừa tổ chức lớp tập huấn về văn hóa doanh nghiệp và công tác truyền thông năm 2015.

Tham gia tập huấn có hơn 150 học viên là cán bộ chủ chốt, lão đạo các phòng ban của Công ty và các Điện lực trực thuộc, các tuyên truyền viên của Công ty và một số tuyên truyền viên PC Đắk Lăk. 

Tham gia lớp học, các học viên được lắng nghe các vấn đề liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, cách thực thi văn hóa nơi công sở, được truyền đạt các nội dung về kỹ năng phát ngôn, phương thức quản lý, xử lý khủng hoảng truyền thông tại doanh nghiệp.

Về công tác truyền thông viết tin bài, các học viên đã được bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho hoạt động truyền thông báo chí tại đơn vị: Cách thu thập thông tin đưa lên website nội bộ, các phương pháp để lấy thông tin hiệu quả nhất, cách chọn lọc các thông tin và các bước viết tin bài từ những tình huống hoặc vấn đề thực tế thường gặp trong hoạt động của các đơn vị, các lưu ý khi lựa chọn ảnh để đưa tin cũng như đặt chú thích ảnh phù hợp với nội dung.


  • 17/06/2015 10:01
  • PC Đắk Lăk
  • 1405


Gửi nhận xét