EVN NPC tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Trong hai ngày 25-26/11/2014, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014.

Đến dự hội nghị có các đồng chí Đinh Thanh Bình và Trịnh Diệu Quỳnh - Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Công thương; đồng chí Hà Tiến Dũng - Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng EVN NPC cùng đại diện lãnh đạo, hội đồng thi đua khen thưởng các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và hơn 100 học viên là những cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 của EVN NPC

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Bình đã trình bày những điều chỉnh, thay đổi của Luật Thi đua khen thưởng, cũng như Nghị định và Thông tư hướng dẫn. Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004, quy định về thi đua và khen thưởng tại Việt Nam, cụ thể là quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng. Sau 10 năm thực hiện, ngày 16/11/2013, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11.
 
Hội nghị cũng dành thời gian cho các học viên đặt câu hỏi, nêu các vấn đề cần làm rõ trong quá trình xét duyệt, lập hồ sơ, làm tờ trình trong công tác thi đua khen thưởng để cùng giải đáp.

Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng EVN NPC - Hà Tiến Dũng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng toàn Tổng công ty năm 2014 và đưa ra những định hướng cho năm 2015, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng đối với người lao động, nhất là những người đang công tác tại các tổ đội, đơn vị sản xuất trực tiếp.


  • 27/11/2014 02:41
  • Nguồn tin và ảnh: EVN NPC
  • 1306


Gửi nhận xét