EVN đào tạo xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các đơn vị thành viên

Khóa đào tạo Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các đơn vị thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức diễn ra trong 2 ngày 5 - 6/6/2014 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó tổng giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại khóa đào tạo - Ảnh: H.T

Đây là khóa đào tạo dành cho đối tượng là trưởng ban chỉ đạo văn hóa doanh nghiệp và cán bộ trực tiếp triển khai văn hoá doanh nghiệp tại các đơn vị thành viên của EVN.

2 giảng viên chính của khóa đào tạo là Th.S Trần Đại Bằng - Giảng viên Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt Nam, thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ; bà Nguyễn Thị Tâm Hương - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự EVN.

Trong khóa đào tạo này, bên cạnh việc trang bị kiến thức về văn hoá doanh nghiệp và văn hóa EVN, các học viên được hướng dẫn phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về việc triển khai và thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn nói chung, các đơn vị nói riêng để đạt được hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại khóa đào tạo, Phó tổng giám đốc EVN - Nguyễn Tấn Lộc nhấn mạnh vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp và khẳng định đây là "chìa khoá thành công" để xây dựng EVN thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực; là công cụ để góp phần củng cố uy tín và vị thế của Tập đoàn trong và ngoài nước.

Khóa đào tạo góp phần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và triển khai văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hỗ trợ các đơn vị thành viên triển khai kế hoạch thực hiện văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 của Tập đoàn.

 


  • 06/06/2014 05:13
  • Tuyết - Hạnh
  • 1793


Gửi nhận xét