Vận hành mạch 2 đường dây 220 kV Phan Thiết - Hàm Thuận - Bảo Lộc

Công ty Truyền tải điện 3 vừa phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công tổ chức nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành mạch 2 đường dây 220 kV Phan Thiết - Hàm Thuận - Bảo Lộc (giai đoạn 2).

Dự án treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Phan Thiết - Hàm Thuận - Bảo Lộc (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư hơn 76,5 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) quản lý điều hành dự án với khối lượng gồm: Treo dây mạch 2 trên đường dây 220 kV Phan Thiết - Hàm Thuận - Bảo Lộc hiện hữu với chiều dài 82,488 km và mở rộng ngăn xuất tuyến 272  tại trạm 220 kV Bảo Lộc.

Hoàn thành đóng điện và đưa vào vận hành sớm công trình  đã góp phần rất lớn trong việc cung cấp điện ổn định và liên tục cho  tỉnh Bình Thuận, đồng thời chống quá tải đường dây 220 kV Phan Thiết - Hàm Thuận; góp phần tăng cường khả năng truyền tải, giảm tổn thất kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy và tăng cường liên kết lưới điện khu vực giữa các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và khu vực lân cận.


  • 21/11/2014 10:50
  • Lê Tấn Lợi
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét