Sẵn sàng tiếp nhận điện từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu mạch 2 của đoạn đường dây 500 kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB đại diện EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 thiết kế, Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long thi công, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận, quản lý vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô xây dựng mới đoạn đường dây 500 kV 2 mạch dài 1.293 m nối từ NMNĐ Vĩnh Tân 4 đến TBA 500 kV Vĩnh Tân và mở rộng ngăn lộ 500 kV tại TBA 500 kV Vĩnh Tân.

​Trước đó vào ngày 11/7/2016, SPMB đã đóng điện nghiệm thu mạch 1 để sẵn sàng cung cấp điện thử nghiệm cho tổ máy số 1 của NMNĐ Vĩnh Tân 4.​

Đoạn đường dây đấu nối được xây dựng tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; phần mở rộng ngăn lộ 500 kV được thực hiện trong khuôn viên TBA 500 kV Vĩnh Tân hiện hữu.

Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu truyền tải công suất của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng vào hệ thống điện quốc gia; cùng với các đường dây 500 kV khác trong khu vực (Vĩnh Tân - Sông Mây, Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên,…) truyền tải công suất của các nhà máy điện khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân về trung tâm phụ tải ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông Nam bộ; đồng thời tạo mối liên kết 500 kV giữa các vùng trong hệ thống điện nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất của toàn hệ thống.