Sẵn sàng tiếp nhận điện từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

  • 16/12/2016

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu mạch 2 của đoạn đường dây 500 kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4.

Chi tiết...