Đóng điện vận hành đường dây 220 kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu, quản lý vận hành đóng điện đưa vào vận hành đường dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2.

Đây là dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án. Sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho công ty Truyền tải điện 3, 4 tiếp nhận quản lý vận hành.

Dự án được thiết kế với quy mô 2 mạch từ TBA 220 kV Phan Thiết đến TBA 220 kV khu công nghiệp Phú Mỹ 2 với tổng chiều dài 140,14 km. Tổng mức đầu tư của dự án là  1.195,19 tỷ đồng, được thu xếp từ nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng và sử dụng vốn tự có do EVNNPT thu xếp.

Việc đóng điện đưa vào hoàn thành toàn bộ dự án sẽ truyền tải công suất từ NMĐ Vĩnh Tân 2, NMĐ Sơn Mỹ vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường công suất và giảm tổn thất cho hệ thống điện, tạo liên kết lưới điện 220 kV khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ. 


  • 14/12/2016 10:45
  • Theo baocongthuong.com.vn