PTC 2: Mọi vị trí xung yếu đã được củng cố trước bão

Thông tin trên vừa được ông Trần Thanh Phong – Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC 2) cho biết.

Theo ông Phong, dự báo bão số 4 sẽ ảnh hưởng đến lưới điện truyền tải khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế (địa bàn do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý).

Để chủ động với các tình huống, Công ty đã phân công 1 Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật – an toàn của Công ty trực tiếp tới tỉnh Quảng Bình - khu vực có khả năng bị ảnh hưởng trực bởi bão số 4 để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó.

Trước đó, ngay từ tháng 3/2017, Công ty và các đơn vị trực thuộc đã lập kế hoạch các công việc cụ thể, lập phương án PCTT&TKCN, phương án thông tin liên lạc nhằm ứng phó với bão lũ trong năm 2017.

Riêng đối với các đơn vị có các vị trí, có nguy cơ sạt lở, địa chất yếu, cột yếu, vùng có khả năng bị chia cắt,… ngoài phương án PCTT&TKCN chung theo quy định, Công ty còn yêu cầu các đơn vị lập phương án ứng phó đặc thù, phương án ứng phó sự cố lớn riêng tại từng vị trí, trong đó lưu ý các đơn vị bố trí phương tiện dụng cụ chằng néo, con người, lương thực thực phẩm, điều động nhân lực vật tư hỗ trợ giữa các đơn vị…để tăng cường, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCTT&TKCN.

Ông Phong cho biết thêm, tất cả những vị trí cột xung yếu, sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão số 2 đã được Công ty củng cố và khắc phục kịp thời. Những trạm biến áp có nguy cơ ngập úng nếu mưa lớn kéo dài đã được Công ty tính toán đến và có phương án chuẩn bị như đào hệ thống kênh rạch, lắp đặt cửa chắn nước, khơi thông cống thoát nước quanh khu vực… để đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải được tốt nhất.

Đặc biệt, trước mùa mưa bão năm nay, Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị trong ngành Điện như các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế và các đơn vị ngoài ngành Điện như đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp vật tư thiết bị tại các tỉnh để trong tình huống xấu nhất có thể sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố nhanh chóng, kịp thời.

“Hiện tại, Công ty và các đội truyền tải, các trạm biến áp đang ứng trực 24/24h và thường xuyên theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến của bão, đặc biệt chú trọng những vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của bão như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế”, ông Phong chia sẻ.

 


  • 25/07/2017 02:30
  • Xuân Tiến