Thông báo bán đấu giá cổ phần của EVN sở hữu tại Công ty Tài chính CP Điện lực

Ngày 20/7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn sở hữu tại Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) .

 

1_QuychedaugiaCongtyTaichinhCophanDienluc.doc
2_CV-UBCKNNguiEVN.pdf
3_NQ-EVNthoaivonEVNFC.pdf
4_BanCBTTEVNthoaivonEVNFC.pdf
5_DieuleEVNFC.pdf
6_BCTC-2016-EVNFC.pdf
7_BCTC-Q1_2017-EVNFC.pdf
Dondangkydaugia.zip


  • 20/07/2017 09:00
  • EVN
  • 16141