PC Yên Bái tiếp nhận và xử lý phản ánh, góp ý của người dân trên ứng dụng công dân số YenBai_S

Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã thực tiếp nhận và xử lý phản ánh, góp ý của người dân trên ứng dụng công dân số YenBai_S. Đây là ứng dụng để người dân tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua kênh phản ánh góp ý, tiếp nhận thông tin và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công của chính quyền Nhà nước.

Ứng dụng công dân số YenBai-S cung cấp 17 tiện ích và là một ứng dụng đa tiện ích. Theo đó, chỉ cần cài đặt 1 app duy nhất, người dùng có thể sử dụng nhiều tiện ích thông minh, thân thiện với 2 nhóm chức năng dành cho người dân và dành cho chính quyền với các tính năng: phản ánh, góp ý; thông báo, dịch vụ công, chợ số, tra cứu vi phạm giao thông, tổng đài, thông tin y tế, giáo dục, du lịch; tiền điện; tiền nước; đặt vé điện tử, bưu chính chuyển phát, dịch vụ kỹ thuật tại nhà... 

Ứng dụng công dân số YenBai-S cung cấp 2 nhóm chức năng dành cho người dân và dành cho chính quyền

Kể từ khi vận hành chính thức ứng dụng công dân số YenBai-S, PC Yên Bái đã tiếp nhận nhiều ý kiến của công dân về các vấn đề liên quan như: phản ánh an toàn lưới điện, tình hình cung cấp điện và việc thi công các công trình điện trên địa bàn.  

Đặc biệt, nhằm đảm bảo việc xử lý các phản ánh của người dân cũng như các khách hàng sử dụng điện trên Yen Bai-S, PC Yên Bái đã ban hành quy định tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống “phản ánh, góp ý” trên ứng dụng công dân số YenBai-S. Theo đó, quy định chỉ rõ việc chủ trì tiếp nhận các phản ánh, phân phối cho các đơn vị và đăng tải trả lời các phản ánh trên trang web http://congdanso-admin.yenbai.gov.vn; các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin đúng thời gian quy định là sau 03 ngày làm việc. 

Tính từ ngày 01/3/2023 đến nay, PC Yên Bái đã tiếp nhận 13 ý kiến, phản ánh của người dân, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Khi nhận được ý kiến từ phía khách hàng, các đơn vị đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh và trả lời thông tin phản ánh theo quy định hiện hành. 

Hiện ứng dụng công dân số YenBai-S và Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang là công cụ hữu hiệu tiếp nhận những ý kiến, phản ánh, đóng góp của công dân, cũng như khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. 


  • 13/04/2023 11:23
  • Mai Ngọc Lương
  • 3790