Đại hội Công đoàn Cơ quan EVNNPT nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 12/4, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 đồng chí. Đồng chí Võ Đình Ninh – Phó Chánh Văn phòng EVNNPT được Ban chấp hành khóa IV tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVNNPT nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Công đoàn EVNNPT cùng với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên, Công đoàn Cơ quan EVNNPT luôn giữ vững vai trò là người đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Cơ quan EVNNPT luôn nỗ lực phối hợp và tham gia với chuyên môn để bảo đảm đời sống và thu nhập của CBCNV ổn định, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường và trang thiết bị văn phòng. Đảm bảo các chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động như tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi,… đúng các quy định hiện hành. Các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được giải quyết thỏa đáng. 100% người lao động của Cơ quan EVNNPT đều tự nguyện tham gia tổ chức Công đoàn, đều có việc làm và được ký hợp đồng lao động đầy đủ.

Công đoàn Cơ quan EVNNPT nhiệm kỳ 2018-2023 nhận Cờ thi đua của Công đoàn EVNNPT

Hàng năm, Công đoàn Cơ quan EVNNPT phối hợp với chuyên môn tổ chức đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đăng ký và trình duyệt các sáng kiến lên EVNNPT. Trong nhiệm kỳ, các đơn vị thuộc Cơ quan EVNNPT đã đăng ký 106 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đã được Hội đồng sáng kiến EVN, EVNNPT công nhận và đưa vào áp dụng vào thực tiễn góp phần thúc đẩy các hoạt động điều hành, quản lý, lao động tại EVNNPT và Cơ quan EVNNPT.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Cơ quan EVNNPT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ này, lãnh đạo EVNNPT sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động và phong trào của Công đoàn các cấp. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan EVNNPT nhiệm kỳ 2023-2028 nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra và tập trung thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội 2023-2028 đề ra. Trong đó, cần phát động phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Cơ quan EVNNPT; tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội; tập trung chăm lo lợi ích cho công nhân, viên chức, lao động để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo EVNNPT và Công đoàn EVNNPT tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cơ quan EVNNPT nhiệm kỳ 2023-2028

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động qua việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức làm việc hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất l­ượng đào tạo, bồi dư­ỡng cán bộ công đoàn và xây dựng công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT yêu cầu Công đoàn Cơ quan EVNNPT cần đi sâu, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của CBCNV, tiếp tục vận động CBCNV không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực chủ động tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ. Tiếp tục phát huy vai trò đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong đồng nghiệp. Tổ chức tốt việc chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất của CBCNV thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với phương châm là từ cơ sở và hướng về cơ sở; tích cực phối hợp tham gia xây dựng các quy chế, quy định, các chế độ chính sách liên quan đến CBCNV.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVNNPT nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan EVNNPT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Võ Đình Ninh – Phó Chánh Văn phòng EVNNPT được Ban chấp hành khóa IV tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVNNPT nhiệm kỳ 2023-2028.


  • 12/04/2023 11:00
  • Chiến Thắng
  • 3683