Người lao động CPMB: Đồng sức, đồng lòng hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm

Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn trong năm và triển khai kế hoạch năm 2023.

Năm 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên CPMB đã đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ EVNNPT giao. Điều này thể hiện và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBCNV CPMB.

Trong đó, năm 2022 CPMB đã khởi công được 9 dự án, đóng điện được 11 dự án. Trong đó đã hoàn thành 2 dự án quan trọng là đóng điện toàn bộ đường dây 500kV mạch 3 đảm bảo kết nối và vận hành an toàn hệ thống lưới điện 500kV Bắc – Nam và đóng điện cụm dự án truyền tải giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 vượt tiến độ giao. Đây là thành tích đánh giá sự quyết tâm, nỗ lực cao độ của CPMB trong quản lý điều hành dự án với điều kiện hết sức khó khăn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong việc thực thi văn hóa EVNNPT, hàng năm, CPMB đã xây dựng kế hoạch về việc thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN), các tiêu chuẩn chấm điểm, trong đó bao gồm nội dung triển khai ký cam kết thực hiện VHDN; kiểm tra việc thực thi của CBCNV và các phòng chức năng. Các hoạt động đẩy mạnh thực thi VHDN tại CPMB được thực hiện một cách đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2022, việc làm và thu nhập của người lao động tại CPMB được đảm bảo, thực hiện việc phân phối tiền lương và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo quy định. Hàng tháng thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc, thành tích lao động của từng phòng, từng cá nhân, định kỳ 06 tháng họp rà soát, đánh giá, xếp loại hệ số chức danh công việc của từng người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chúc mừng những thành công của CPMB trong năm 2022. Trong đó điểm sáng là hoàn thành các công trình trọng điểm EVN, EVNNPT giao.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong việc phát huy dân chủ cơ sở hỗ trợ có hiệu quả cho chuyên môn để hoàn thành các mục tiêu cơ bản năm 2022 như: tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2020 – 2025); Hoàn thành tốt chủ đề năm 2022 của EVNNPT: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” - đảm bảo khởi công, đóng điện các dự án quan trọng; tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động SXKD; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đề nghị Công đoàn CPMB tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội và cộng đồng...

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT – Trịnh Tuấn Sơn trao giấy khen Công đoàn EVNNPT cho Công đoàn CPMB

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB toàn thể CBCNV đồng sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2023, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngành Điện và kỷ niệm 15 thành lập EVNNPT và 35 năm thành lập CPMB.

Thực hiện tốt phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm: Các dự án giải tỏa các nguồn thủy điện Tây Bắc (TBA 220kV Nghĩa Lộ và Đường dây 220kV Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì, Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ); Các dự án mua điện Lào (TBA 220kV Nam Cấm, Đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương, Đô Lương – Nam Cấm),...

Tại Hội nghị Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao giấy khen Công đoàn EVNNPT cho Công đoàn CPMB đơn vị hoàn thành sớm nhất và vượt chỉ tiêu sáng kiến giao trong chương trình 709 sáng kiến do Công đoàn điện lực Việt Nam phát động.


  • 14/03/2023 09:11
  • Huyền Thương
  • 3217