Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai

Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Quyết định số 1527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Trưởng ban Thường trực là ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

4 phó trưởng ban khác gồm: ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

Ban Chỉ đạo có 26 ủy viên.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu riêng để thực hiện các nhiệm vụ.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

 

Quyetdinh1527TTgCP2021.pdf