Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-ĐTĐL ngày 10/8/2021, về Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo, gồm các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió và các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào hệ thống điện quốc gia nhằm phục vụ công tác vận hành hệ thống điện.

Ảnh minh họa

Quyết định của Bộ Công Thương nêu rõ, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia) có trách nhiệm dự báo công suất, điện năng phát tháng tới và năm tới của các nguồn điện năng lượng tái tạo.

Chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió có trách nhiệm dự báo và cung cấp cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu dự báo liên quan đến nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc Trung ương có trách nhiệm dự báo công suất phát các hệ thống điện mặt trời mái nhà thuộc phạm vi quản lý và cung cấp cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu dự báo theo các khung thời gian quy định.

Quyết định này cũng yêu cầu đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tạo kênh kết nối với các nhà máy điện và tích hợp số liệu dự báo do các chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió và các tổng công ty điện lực/công ty điện lực gửi về thông qua Trang thông tin điện tử của hệ thống điện và thị trường điện.

Chủ đầu tư các nhà máy năng lượng tái tạo và các tổng công ty điện lực/ công ty điện lực có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu dự báo và cung cấp dữ liệu dự báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo biểu mẫu quy định; đồng thời có trách nhiệm đảm bảo dữ liệu được gửi đi được an toàn, bảo mật, chính xác và không gây hại cho hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị tiếp nhận dữ liệu.

Xem chi tiết văn bản tại đây


  • 31/08/2021 04:00
  • B. Hoa
  • 13646