Bộ NN&PTNT cần đẩy nhanh tiến độ xử lý các nội dung chủ trương về chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án điện trọng điểm

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm ngành Điện và nội dung dự thảo Quy hoạch điện VIII.

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực diễn ra ngày 1/9. Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận cuộc họp tại Văn bản 238/TB-VPCP, ngày 10/9/2021.

Thi công đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2) hiện vẫn đang gặp vướng mắc mặt bằng tại một số địa phương

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ NN&PTNT đẩy nhanh tiến độ xử lý các nội dung về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của các dự án trọng điểm ngành Điện, nhất là đối với các dự án lưới điện; xem xét xử lý ngay trong phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 36/BCĐQGĐL-VP ngày 23/8/2021.

Đối với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới công tác giám sát tiến độ thực hiện các dự án điện, nhất là các dự án trọng điểm; giải quyết theo thẩm quyền và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án điện trọng điểm của ngành Điện để tập trung theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện. Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các thủ tục thẩm định và trình lại Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/9/2021.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ tối đa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án điện, nhất là các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai để tránh tranh chấp, khiếu kiện trong triển khai các dự án; đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện khảo sát, lập đơn giá và phê duyệt đơn giá bồi thường cho các dự án.

Các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; kiên quyết tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban238VPCP2021.pdf


  • 14/09/2021 09:00
  • Vũ Chang
  • 8953