Hoàn thành giai đoạn đầu tiên của Dự án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân

22h54 ngày 17/4, tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công máy biến áp (MBA) AT1 500kV - 900MVA.

Dự án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Dự án hoàn thành sẵn sàng thu gom các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải công suất lên lưới truyền tải điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh nam miền Trung và khu vực miền Nam. Đồng thời tránh quá tải các MBA 500/220 kV-600 MVA hiện hữu của TBA 500kV Vĩnh Tân.

Dự án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân được chia thành 3 giai đoạn, SPMB đã hoàn thành giai đoạn 1 đóng điện MBA AT1 500kV-900MVA và các thiết bị liên quan. Ngay sau khi đóng điện MBA AT1 tại TBA 500kV Vĩnh Tân đã mang tải 177MW. 

Giai đoạn 2, SPMB tiếp tục triển khai vào tháng 6/2020 với các hạng mục lắp đặt MBA AT2 500kV - 900MVA. Giai đoạn 3, SPMB triển khai vào tháng 10/2020 với các hạng mục lắp thiết bị các ngăn lộ 220kV và thi công chuyển ngăn.

Ông Trương Hữu Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc SPMB cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, lãnh đạo SPMB đã tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, cùng với các đơn vị tham gia dự án bố trí đủ phương tiện, nhân lực để vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh C0VID- 19, vừa triển khai công tác đầu tư xây dựng dự án bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn cho người lao động.

Ông Trương Hữu Thành cho biết thêm: Việc hoàn thành giai đoạn 1 vượt tiến độ 12 ngày theo kế hoạch điều chỉnh và vượt hơn 2 tháng theo kế hoạch giao của EVNNPT trong năm 2020 đã thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII.


  • 18/04/2020 04:00
  • Huyền Thương
  • 11297