Hoàn thành giai đoạn đầu tiên của Dự án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân

16:00 | 18/04/2020 | 11.187 lượt xem

22h54 ngày 17/4, tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công máy biến áp (MBA) AT1 500kV - 900MVA.

Chi tiết...


Hoàn thành giai đoạn đầu tiên của Dự án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân

16:00 | 18/04/2020 | 11.187 lượt xem

22h54 ngày 17/4, tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công máy biến áp (MBA) AT1 500kV - 900MVA.

Chi tiết...