Quảng Bình giải phóng xong mặt bằng cho dự án đường dây 500kV mạch 3 trước ngày 30/4/2020

Là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình tại buổi họp diễn ra ngày 11/3, về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) các công trình thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 địa qua địa phận tỉnh Quảng Bình

Tham dự cuộc cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình - Nguyễn Xuân Quang chủ trì cuộc họp

Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB, đơn vị thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án cho biết: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng, sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3.

Hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Vũng Áng còn 1 vị trí cột và 1 vị trí hành lang tuyến chưa bàn giao cho chủ đầu tư và đang thẩm định hồ sơ phương án để phê duyệt. Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi hiện đã bàn giao được 294/309 vị trí móng (đạt 95%), hành lang tuyến đạt 167/307 khoảng cột.

Do thời gian thi công dự án không còn nhiều, nhưng khối lượng còn lại rất lớn, CPMB kiến nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công thực hiện dự án trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường dây đi qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BT-GPMB; hoàn chỉnh phương án bồi thường để phê duyệt các vị trí còn tồn đọng.

Tổ chức vận động, tuyên truyền các hộ dân giao mặt bằng trước ngày 30/3/2020; có văn bản hướng dẫn chủ trương thu hồi diện tích đất vườn liền kề thửa đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phần trong và ngoài hành lang tuyến đối với các hộ dân có nhà cửa, vật kiến trúc dưới hành lang tuyến phải di dời, tái định cư đi nơi khác.

Công ty CP Sông Đà 11 thi công vị trí cột 158 (thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) 

Ông Nguyễn Xuân Quang yêu cầu Công ty TNHH LCN Bắc Quảng Bình, Công ty TNHH LCN Long Đại khẩn trương tận thu toàn bộ tài sản và bàn giao mặt bằng tất cả các vị trí móng và hành lang tuyến trước ngày 30/3/2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Quảng Ninh sớm điều chỉnh và thẩm định hồ sơ đo vẽ đối với các vị trí nằm trong tuyến hành lang đường dây 500kV; Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, kiểm tra các kiến nghị của người dân; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung nhân lực hoàn chỉnh phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng toàn bộ hành lang tuyến trước ngày 30/4/2020. 


  • 11/03/2020 09:00
  • Huyền Thương
  • 6003