EVN và Viện Công nghệ Châu Á ký biên bản hợp tác đào tạo sau đại học

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tiếp tục ký kết biên bản hợp tác về đào tạo sau đại học tại nước ngoài giai đoạn 2017 - 2022 với Viện Công nghệ Châu Á (AIT). Lễ ký kết diễn ra chiều 1/12, tại Hà Nội.

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An (bên phải) ký biên bản hợp tác về đào tạo sau đại học giai đoạn 2017 - 2022 với Viện Công nghệ Châu Á

Từ năm 2000 đến nay, EVN đã cử 326 cán bộ đi học các chuyên ngành khác nhau tại nước ngoài, theo chương trình hợp tác này, trong đó có 8 người học trình độ Tiến sỹ và 318 học Thạc sỹ.

Hầu hết các học viên EVN tốt nghiệp các chương trình của AIT đạt từ loại khá trở lên. Các chương trình đào tạo do Viện Công nghệ Châu Á tổ chức đa dạng và phù hợp với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công việc của các cán bộ EVN.

Cũng theo thống kê của Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiều học viên tốt nghiệp AIT khi quay về công tác tại đơn vị đã được bổ nhiệm giữ những chức vụ cao hơn hoặc được bố trí vào làm việc ở những vị trí quan trọng.

Từ nay đến 2022, EVN tiếp tục ký kết và triển khai các biên bản hợp tác về đào tạo sau đại học tại nước ngoài với Viện Công nghệ Châu Á. Trong giai đoạn này, AIT cam kết giảm học phí cho12 tín chỉ trong chương trình đào tạo Thạc sỹ và 21 tín chỉ cho chương trình đào tạo Tiến sỹ.

Mức giảm học phí căn cứ theo số lượng học viên được cử tham dự các chương trình của AIT hàng năm và áp dụng cho tất cả các đối tác của AIT. Riêng với EVN, Hiệu trưởng các trường thuộc AIT bao gồm: Trường Quản lý (SOM), Trường Kỹ thuật và Công nghệ (SET), Trường Môi trường và Phát triển nông thôn (SERD) đã xác nhận sẽ tiếp tục hỗ trợ 25% học phí cho mỗi học viên EVN tham dự chương trình không phụ thuộc vào số lượng học viên.