Công đoàn Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi: Chỗ dựa vững chắc của người lao động

Các nhà máy cách rất xa nhau và đều đóng ở vùng sâu, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, điều kiện làm việc không thuận lợi,… đó là những điều kiện đặc thù càng đòi hỏi sự nỗ lực và tâm huyết của tổ chức Công đoàn để thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ đồng thời tập hợp được người lao động - Ông Diệp Chí Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi chia sẻ với evn.com.vn.

Công đoàn DHD tổ chức Ngày hội gia đình nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2017

PV: Thưa ông, vượt lên những điều kiện không thuận lợi, DHD đã có những giải pháp như thế nào để tập hợp, khuyến khích người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị?

Ông Diệp Chí Hiếu: Lãnh đạo Công ty và Công đoàn luôn coi người lao động là tài sản quý giá nhất của đơn vị, từ đó đồng thuận và ưu tiên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo động lực cho người lao động gắn bó, nâng cao tinh thần trách nhiệm để cùng Công ty phát triển.

Trong đó, các thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy chế về phân phối tiền lương, thi đua khen thưởng, nâng bậc, nâng lương, làm thêm giờ và nghỉ phép,… đều được thực hiện đúng và có lợi nhất cho người lao động trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, DHD đã duy trì và tổ chức rất tốt các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tạo sự gần gũi, gắn kết các thành viên trong Công ty.

Chúng tôi cũng tổ chức những hoạt động thường niên chăm lo cho người thân của cán bộ, nhân viên như Ngày hội gia đình, khen thưởng con em học giỏi, vui Tết Trung thu, Tết thiếu nhi… để góp phần động viên, cổ vũ người lao động an tâm công tác trong “mái nhà chung” DHD.

PV: Trong các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn của Công ty, Công đoàn đã “sát cánh” và phối hợp thực hiện như thế nào?

Ông Diệp Chí Hiếu: Việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua là hoạt động thường xuyên hàng năm của Công đoàn và Lãnh đạo Công ty.

Năm nay, ngoài phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, phong trào thi đua xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, còn có phong trào ứng dụng KHCN, phát huy sáng kiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Đến thời điểm này, các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật đều đạt so với kế hoạch.

Công ty đã tổng kết phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”, xét duyệt 14 sáng kiến và khen thưởng cho 23 cá nhân và 4 tập thể được công nhận với tổng số tiền thưởng sáng kiến là 101 triệu đồng.

Chính vì vậy, năm 2017, sản lượng điện sản xuất thực tế sẽ vượt xa kế hoạch đầu năm, như vậy doanh thu và lợi nhuận của Công ty cũng vượt kế hoạch đề ra.

PV: Có ý kiến cho rằng đối với doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp cổ phần nói riêng, mục đích lợi nhuận là quan trọng nhất, hoạt động Công đoàn không chưa phát huy được vai trò chăm lo, bảo vệ người lao động. Ông có thể cho biết quan điểm của mình về ý kiến này?

Ông Diệp Chí Hiếu: Theo tôi, các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, trong đó có luật về Lao động và Công đoàn.

Trên cơ sở pháp luật này, Công đoàn là người đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chăm lo, bảo vệ cho người lao động không đồng nghĩa với việc tạo mâu thuẫn, đối chọi với người sử dụng lao động. Hiểu như vậy thì mới có sự phối hợp giữa người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và giúp cho người lao động có chỗ dựa về vật chất, tinh thần vững chắc, yên tâm làm việc.

Một tổ chức Công đoàn vững mạnh sẽ giúp cho người lao động được đảm bảo quyền lợi theo pháp luật lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, chế độ chính sách về bảo hiểm, thất nghiệm, kỷ luật lao động,… giúp họ có tinh thần, tâm lý thoải mái khi làm việc tại Công ty.

Tại DHD, Công đoàn Công ty vẫn đã và đang tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn ông!