Diễn đàn Năng lượng sản xuất tại Việt Nam: Giải pháp cho quá trình chuyển dịch năng lượng

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Năng lượng sản xuất tại Việt Nam do Nhóm công tác về điện và năng lượng của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức lần thứ hai, năm 2023.

Diễn đàn tập trung phân tích về năng lượng Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu và xem xét các chiến lược để thu hút nguồn vốn cần thiết cho quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra tại Việt Nam, từ góc nhìn của khu vực tư nhân.

Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách về chuyển dịch năng lượng, bao gồm ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất điện, đồng thời nghiên cứu các công nghệ mới trong lĩnh vực điện và năng lượng. Việt Nam đã nhận thức rõ việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch là một quá trình tất yếu nhằm tạo ra một hệ thống năng lượng bền vững cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Những nội dung thảo luận trong sự kiện này được kỳ vọng sẽ hữu ích và hỗ trợ cho Chính phủ trong việc đạt được các cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng 0.

Diễn đàn diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, có sự tham gia và trình bày của đại diện các cơ quan quản lý về chiến lược và chính sách về chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, các cam kết quốc tế của Việt Nam, bao gồm JETP và các cam kết khác liên quan, và tác động của những cam kết này đến chính sách năng lượng của Việt Nam. Các chuyên gia trong ngành năng lượng thảo luận về cách thức để khu vực công và khu vực tư nhân có thể cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo và tận dụng các nỗ lực khử cacbon để thúc đẩy các mục tiêu phát triển, nhờ đó đạt được mức phát thải ròng bằng 0 và thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: CTV

Cũng tại diễn đàn, Báo cáo Kế hoạch Năng lượng sản xuất tại Việt Nam - ấn bản thứ ba (MVEP 3.0) đã được giới thiệu.

Báo cáo Năng lượng sản xuất tại Việt Nam 3.0 (MVEP 3.0) là một ấn phẩm của Nhóm công tác về điện và năng lượng thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Báo cáo được cho ra mắt lần đầu vào năm 2016 (ấn bản đầu tiên), trong đó khuyến nghị tăng cường phát triển năng lượng tái tạo và đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Báo cáo được cập nhật vào năm 2019 (ấn bản thứ hai), trong đó trình bày một số gợi ý để Việt Nam sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn trong nước nhằm kích thích đầu tư vào sản xuất năng lượng sạch, an toàn với giá hợp lý.

Báo cáo MVEP 3.0 bao gồm bốn phần. Phần một đưa ra cái nhìn tổng quan về ngành điện của Việt Nam, từ nhu cầu tiêu thụ đến cơ cấu nguồn, hệ thống truyền tải và phân phối điện, đồng thời giải thích về quá trình “chuyển dịch năng lượng” tại Việt Nam và những chiến lược và chính sách hiện có để thúc đẩy quá trình này.

Phần hai đi sâu phân tích những thành công mà Việt Nam đã đạt được trong việc thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo, bên cạnh những thách thức hiện tại và trong tương lai để đạt được các mục tiêu của Việt Nam.

Phần ba tổng hợp kinh nghiệm từ các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới để giải đáp những câu hỏi then chốt mà Việt Nam đang đối mặt, xoay quanh việc xây dựng khung pháp lý hiệu quả để thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, khả năng thu xếp vốn của hợp đồng mua bán điện cho các dự án năng lượng tái tạo, xác định lộ trình giá điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phần bốn trình bày một số gợi ý cho việc hoạch định chính sách rút ra từ các phần trước, bao gồm một số hành động cần triển khai trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.