Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam

Là chủ đề hội thảo do Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức. Hội thảo diễn ra ngày 26/10, tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo có ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương); bà Yang Seo Hyeon – Phó Giám đốc Văn phòng KOICA tại Việt Nam, đại diện các cơ quan, đơn vị phía Hàn Quốc; đại diện các Sở Công Thương và Trung tâm tiết kiệm năng lượng các tỉnh, thành phố; đại diện các doanh nghiệp công nghiệp, đơn vị kiểm toán năng lượng, các đơn vị/tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Mục tiêu tổng quát của dự án là đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam; đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội; giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biển đổi khí hậu.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, cho biết, ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030 (Chương trình VNEEP3). Chương trình đề ra mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0 đến 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 và từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030.

Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Trịnh Quốc Vũ nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu đề ra, cùng với những nỗ lực của Chính Phủ, tổ chức, cá nhân trong nước, Chính phủ Việt Nam cũng nhận được những hỗ trợ từ nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ. Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam” là một phần trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm đóng góp vào các mục tiêu của Chương trình VNEEP3 đối với lĩnh vực công nghiệp và cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bà Yang Seo Hyeon – Phó Giám đốc Văn phòng KOICA tại Việt Nam cho biết, KOICA đang hợp tác với nhiều tổ chức chuyên môn khác nhau của Hàn Quốc nhằm giúp Việt Nam cải thiện sự phát triển kinh tế, xã hội và chất lượng cuộc sống. Thông qua hội thảo, KOICA hi vọng các cuộc thảo luận chuyên sâu sẽ diễn ra giữa nhiều bên liên quan, bao gồm các chuyên gia, cơ quan chính sách và các ngành công nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam.

Bà Yang Seo Hyeon - Phó Giám đốc Văn phòng KOICA tại Việt Nam phát biểu

Dự án có 5 hợp phần chính, bao gồm: Lập dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng; Hỗ trợ thực thi quy định định mức tiêu hao năng lượng và hướng dẫn kỹ thuật về tăng trưởng xanh; Nâng cao năng lực liên quan tới đầu tư tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; Khảo sát, nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh; Phổ biến tuyên truyền về các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của các tỉnh. 

Năm 2023, dự án đã lựa chọn 10 doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng để thực hiện kiểm toán năng lượng dưới sự giám sát của các chuyên gia năng lượng Hàn Quốc. Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau như sản xuất giấy, sản xuất thép; sản xuất sợi, sản xuất điện…. Kết quả, hàng chục giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được đề xuất cho mỗi doanh nghiệp. Theo tính toán, nếu áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất, doanh nghiệp có thể tiết giảm chi phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Hội thảo gồm 06 bài trình bày, tập trung vào các nội dung như tổng quan dự án; chia sẻ kết quả kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp công nghiệp, giới thiệu Quỹ Chia sẻ rủi ro do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là đơn vị điều phối, giới thiệu các nguồn tài chính có thể tiếp cận để đầu tư dự án tiết kiệm năng lượng, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay nhằm triển khai có hiệu quả các dự án tiết kiệm năng lượng.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu cũng được lắng nghe những chia sẻ về thực tiễn triển khai tiết kiệm năng lượng tại Hàn Quốc cũng như các nguồn tài chính hỗ trợ từ các chuyên gia Hàn Quốc.