Hội thảo Tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam (VEST) tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thanh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An cho biết: Hội thảo nhằm hỗ trợ hiệu quả các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện tốt các quy định về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cùng hệ thống văn bản dưới Luật. Từ đó, các doanh nghiệp, đơn vị sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng, các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng phù hợp để áp dụng triển khai ở đơn vị mình, đảm bảo các mục tiêu do Trung ương và địa phương ban hành.

"Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng, các mối quan hệ hữu ích, các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng phù hợp để áp dụng triển khai, thực hiện tại đơn vị nhằm đảm bảo các mục tiêu do Trung ương và địa phương ban hành" - ông Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh.​

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về các chuyên đề liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tổng quan về kiểm kê khí nhà kính; Tổng quan về tình hình tiêu thụ năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp… Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị cũng đã được thảo luận, giải đáp.

Trao đổi tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Hậu - Trưởng phòng Giải pháp Kỹ thuật VEST nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả công tác tiết kiệm năng lượng, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới, trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp như: Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở; xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách và kế hoạch đã lập; quy định chế độ, trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

Ngoài ra, cần có mạng lưới và người quản lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại Khoản 1, Điều 35, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng của cơ sở…