10:04 | 15/12/2023 | 2.962 lượt xem

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam lần thứ 6, năm 2023 với chủ đề “Chính sách, giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam”.


10:01 | 14/12/2023 | 2.589 lượt xem

Ngày 12/12/2023, tại Hà Nội, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp với Dự án IEEP tổ chức Hội thảo phổ biến các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về Hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL).


10:15 | 12/12/2023 | 2.311 lượt xem

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã phối hợp tổ chức toạ đàm "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam".


10:51 | 24/11/2023 | 2.616 lượt xem

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, 10 tháng năm 2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tiết kiệm gần 27 triệu kWh điện, tương ứng số tiền 53,47 tỷ đồng.


10:07 | 23/11/2023 | 2.643 lượt xem

Đó là chủ đề hội thảo do Ban Quản lý các dự án hỗ trợ kỹ thuật lĩnh vực tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương (Ban Quản lý dự án) phối hợp với tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện ngày 22/11/2023.


15:29 | 21/11/2023 | 2.882 lượt xem

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Năng lượng sản xuất tại Việt Nam do Nhóm công tác về điện và năng lượng của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức lần thứ hai, năm 2023.


11:55 | 21/11/2023 | 6.052 lượt xem

Qua các buổi tuyên truyền tiết kiệm điện, mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa đến gia đình và cộng đồng về sử dụng điện an toàn.


15:47 | 15/11/2023 | 3.249 lượt xem

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án hỗ trợ kỹ thuật lĩnh vực tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý năng lượng và...


15:36 | 08/11/2023 | 3.240 lượt xem

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam (VEST) tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.


11:38 | 08/11/2023 | 3.199 lượt xem

Dùng năng lượng hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng trong chống biến đổi khí hậu. WWF ví von “dùng quạt cũng giúp chống biến đổi khí hậu, vì quạt tốn ít năng lượng gấp 50 lần điều hòa”.