Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng cấp 4

  • 11/10/2016

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban chỉ huy Quân sự EVN phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự Quận Ba Đình, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 250 học viên đối tượng cấp 4 (đảng viên là chuyên viên, nhân viên) thuộc Cơ quan EVN, Ban Quản...

Chi tiết...