Đảng ủy EVN thông qua Nghị quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

16:00 | 28/06/2021 | 3.082 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 10/6/2021 về việc thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất, kinh doanh đầu tư phát triển EVN giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết...


Hợp nhất Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy và Ban chuyên môn tại EVN: Hiệu quả như thế nào?

14:51 | 03/03/2021 | 2.452 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Nghị quyết hợp nhất các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các Ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo đúng yêu cầu, quy định của Trung ương. Sau hơn 1 năm triển khai,...

Chi tiết...


Đảng ủy EVN bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 139 học viên

17:00 | 14/09/2020 | 2.217 lượt xem

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 139 học viên đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Chi tiết...


Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã lãnh đạo đảm bảo vận hành an toàn, ổn định 3 nhà máy thủy điện tại Tây Nguyên

12:00 | 12/06/2020 | 13.077 lượt xem

Đó là khẳng định của đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội diễn ra ngày 12/6, tại Gia Lai.

Chi tiết...


Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã lãnh đạo đảm bảo vận hành an toàn, ổn định 3 nhà máy thủy điện tại Tây Nguyên

12:00 | 12/06/2020 | 13.077 lượt xem

Đó là khẳng định của đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội diễn ra ngày 12/6, tại Gia Lai.

Chi tiết...


Kế hoạch số 36-KH/ĐU của Đảng ủy EVN về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn

09:00 | 06/01/2020 | 1.990 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/9/2019 về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn.

Chi tiết...


Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT

17:43 | 29/11/2019 | 11.800 lượt xem

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019.

Chi tiết...