Đảng ủy EVN giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị tại Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông EVN làm Trưởng đoàn vừa tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đối với Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Tham gia Đoàn giám sát còn có lãnh đạo các Ban: Truyền thông, Kiểm tra thanh tra, Tổ chức Nhân sự và Trưởng phòng Công tác Đảng – Văn phòng EVN.

Qua báo cáo của Đảng ủy Công ty và kiểm tra các hồ sơ tài liệu liên quan, Đoàn Giám sát đánh giá sơ bộ trong thời gian qua, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã nghiêm túc thực hiện thực hiện Kết luận số 01. Các cán bộ, đảng viên, nhân viên đều chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Công ty, đơn vị và nơi cư trú. Qua từng năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình và các chi bộ đảng trực thuộc, tổ chức đoàn thể dần đi vào chiều sâu, thực chất, đã khắc phục được các tồn tại, hạn chế.

Đoàn giám sát của Đảng ủy EVN làm việc với Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình

Việc thực hiện Kết luận 01 đã có tác động tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động, cũng như trong hành động lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án, nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Công ty. Phát huy được tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu và tính nhiệt tình, năng động của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng thời phát huy tốt hơn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác kiểm tra giám sát và phản biện của tổ chức đoàn thể, quần chúng.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong công tác và vận dụng hiệu quả thành quả của cuộc cách mạng 4.0 vào thực tiễn; thực hiện đúng chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ của mình và làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

Trong công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị chuyên đề; tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường, trong Đảng bộ không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Việc thực hiện Nghị quyết 35 cũng được Đảng ủy Công ty thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung và kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn; đặc biệt Đảng ủy Công ty cung cấp kịp thời thông tin mang tính thời sự được xã hội quan tâm thông qua các hội nghị, cuộc họp; phản bác các thông tin sai trái, không chỉ về các vấn đề chính trị, xã hội nói chung mà còn bao gồm một số thông tin sai trái, thù địch về các hoạt động của ngành điện để cán bộ, đảng viên, người lao động có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn về các thủ đoạn chống phá, nhất là trên Internet, mạng xã hội.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 35 đã góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty và các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; các đơn vị chuyên môn đã phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoàn thành tốt vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đã triển khai, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tập đoàn trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, qua đó đã góp phần giúp Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trong đó, yêu cầu Đảng ủy Công ty triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cùng với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cần thực sự chủ động hơn, sáng tạo hơn. Việc gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn chưa đồng bộ. Số lượng bài viết tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 còn hạn chế. Đồng chí Trịnh Mai Phương và đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty sớm có giải pháp phù hợp để khắc phục một số tồn tại mà đoàn đã nêu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Tạ Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình khẳng định: Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, để lãnh đạo công ty thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. 


  • 26/09/2022 05:00
  • Xuân Tiến
  • 4263