Đảng ủy EVN: Chăm lo cho thanh niên là bước đi trước cho công tác Đảng

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn xác định quan tâm, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cấp ủy các cấp.

Ngày 31/8, tại Hà Nội diễn ra tọa đàm “Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). 

Tham dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Thị Minh Thu – Bí thư Đoàn Khối DNTW. Tham dự tọa đàm còn có đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các Bộ, ngành, Trung ương.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên BTV, Trưởng ban Truyền thông EVN; cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên EVN.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tham luận tại tọa đàm.

Tọa đàm “Xây dựng và phát triển tổ chức đoàn và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Trong ảnh: GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương phát biểu.

Khẳng định là đội hậu bị tin cậy của Đảng

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định, trong chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy EVN xác định công tác thanh niên đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển đoàn viên thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của EVN và các đơn vị thành viên.

Đoàn Thanh niên EVN không phải tổ chức Đoàn toàn tập đoàn. Dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, Đoàn Khối DNTW trong những năm qua, Đoàn Thanh niên EVN với hơn 4.000 đoàn viên, đã có những đóng góp tích cực xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Điển hình như, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên EVN có 622 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, sáng tạo trong vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý điều hành, được các cấp công nhận, vượt hơn 300% so với kế hoạch. Toàn đoàn có 1.284 công trình phần việc thanh niên các cấp. Đoàn Thanh niên EVN cũng giới thiệu được 1.110 đoàn viên ưu tú, trong đó 391 đoàn viên được kết nạp Đảng. Số lượng cán bộ Đoàn tham gia cấp uỷ có 21 đồng chí và 120 đoàn viên giữ chức vụ lãnh đạo chuyên môn tại đơn vị. Những thành tích này góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và từng đơn vị.

Đảng ủy EVN đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên trong tình hình mới. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với tổ chức Đoàn theo hướng sâu sát, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tham luận tại tọa đàm

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phân công một đồng chí Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc phân công một đồng chí trong Ban Thường vụ (nơi không có Ban Thường vụ thì phân công một đồng chí trong Ban Chấp hành) phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cấp ủy các cấp định kỳ làm việc với BCH và tổ chức đối thoại với cán bộ đoàn, đoàn thanh niên tại đơn vị để kịp thời định hướng tư tưởng, chỉ đạo, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đảng ủy EVN thường xuyên thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, coi trọng trang bị kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn nói riêng và thanh niên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ toàn EVN có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị.

Đảng ủy EVN cũng giao Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong việc nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua lao động, thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Thanh niên chủ động tham gia công cuộc chuyển đổi số của EVN

Ngày 11/3/2022, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 46 – NQ/ĐU (ngày 11/3/2022) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình hiện nay”, trong đó xác định xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy EVN và cấp ủy các cấp định hướng cho thanh niên hành động; xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên EVN giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong lao động tập thể. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, khởi nghiệp, sáng  tạo; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN mong muốn, thời gian tới, Đoàn Thanh niên EVN và tổ chức đoàn cơ sở cần bám sát tình hình thực tế của đoàn viên, thanh niên để tham mưu đúng, trúng và sát với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cấp ủy các cấp về chủ trương đẩy mạnh phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên. Thực hiện tốt việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

BCH Đoàn Thanh niên EVN và các cấp đoàn cơ sở có trách nhiệm đẩy mạnh và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ, phát huy năng lực sáng tạo, phát triển các sáng kiến hữu ích, thiết thực, ứng dụng sâu rộng vào công tác sản xuất, chuyên môn đem lại giá trị thiết thực cho EVN và đơn vị, góp phần quan trọng để tập đoàn phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Thường trực Đoàn Thanh niên EVN dự tọa đàm

Đảng ủy EVN xác định chuyển đổi số tại EVN hiện nay là “yếu tố không thể thiếu, việc không thể dừng lại” trong xu thế mới của toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số tại EVN rất cần sự vào cuộc của thế hệ trẻ, nhất là các đoàn viên thanh niên, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong học tập, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong công tác sản xuất, kinh doanh - dịch vụ khách hàng. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên cần tăng cường hơn nữa vai trò sáng tạo, xung kích của mình, từ đó trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số, cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm cao để năm 2022 EVN cơ bản hoàn thành chuyển đổi số, đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. 


  • 31/08/2022 11:00
  • Chiến Thắng
  • 10687