Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phiên tháng 8 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức phiên họp tháng 8. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Minh Chính – Phó Vụ trưởng Vụ VI (Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thông qua nhiều nội dung như: Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2022; kết quả bầu và đề nghị chuẩn y bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, thông qua dự thảo Quyết định, Kế hoạch và Đề cương giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Hội nghị đã thông qua một số nội dung công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.