Cuốn sách 'Trải nghiệm khách hàng xuất sắc'

Tác giả, cũng đồng thời là chuyên gia quản trị trải nghiệm khách hàng Nguyễn Dương đã gợi mở con đường xây dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thời đại số qua cuốn sách Trải nghiệm khách hàng xuất sắc, do Nhà xuất bản Thế giới phối hợp Saigonbooks phát hành.

Tác giả Nguyễn Dương là người đầu tiên của Việt Nam được chứng nhận là chuyên gia về trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp quốc tế (CCXP), cấp bởi Hiệp hội Trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp toàn cầu CXPA.

Đây là một tài liệu rất hữu ích cho các chủ doanh nghiệp và cả những người làm công việc giao tiếp với khách hàng muốn nâng cao chất lượng dịch vụ; cung cấp cái nhìn tổng quan, hệ thống hóa các khái niệm cơ bản, cho đến quy trình thiết kế trải nghiệm khách hàng và cả những kinh nghiệm từ thực tế. 

Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc một bí mật giúp các doanh nghiệp “chạm” đến trái tim khách hàng, được khách hàng ủng hộ và khiến người lao động tự hào, gắn kết để cùng đưa doanh nghiệp phát triển.

Cuốn Trải nghiệm khách hàng xuất sắc gồm 5 phần: Phần I -  Năng lực cạnh tranh chính trong thời đại số; Phần II - Lấy khách hàng làm trung tâm; Phần III - Chiến lược trải nghiệm khách hàng; Phần IV - Thực thi chiến lược trải nghiệm khách hàng và văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm; Phần V - Case studies: Phương thức xây dựng trải nghiệm khách hàng xuất sắc của những công ty hàng đầu.