Công ty Điện lực Hưng Yên tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Số hóa hợp đồng mua bán điện, chuẩn hóa thông tin khách hàng, ứng dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung, phần mềm kiểm tra định kỳ trạm biến áp và trên lưới điện,…Công ty Điện lực Hưng Yên đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) đang quản lý gần 394.000 hợp đồng mua bán điện sinh hoạt. Đến hết năm 2021, PC Hưng Yên đã hoàn thành số hóa 100% hợp đồng này. Việc số hóa hợp đồng mua bán điện vừa nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng phần mềm phục vụ công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, vừa thuận tiện cho khách hàng theo dõi, tra cứu trên các thiết bị di động hoặc máy tính.

CBNV PC Hưng Yên hướng dẫn khách hàng tra cứu hóa đơn trên thiết bị di động

Song song, PC Hưng Yên cũng chuẩn hoá thông tin khách hàng, chuẩn hoá cột, lộ đường dây, trạm biến áp trên phần mềm và ngoài lưới điện đạt 100%. Đặc biệt, hiện nay, công tác phát triển khách hành mới được công ty thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử.

PC Hưng Yên cũng đã số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, thông tin khách hàng trên hệ thống CMIS 3.0; đẩy nhanh lắp đặt hệ thống đo đếm điện tử, ghi chỉ số qua hệ thống đo xa; cung cấp 100% dịch vụ điện bằng phương thức điện tử; cung cấp dịch vụ điện cấp độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và trang web chăm sóc khách hàng…

Trong quản trị doanh nghiệp, công ty đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm như: hệ thống quản lý tài chính (ERP); hệ thống quản lý nhân sự (HMRS)...

Năm 2022, PC Hưng Yên tiếp tục tăng cường ứng dụng các giải pháp mới để cải thiện độ tin cậy cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 


  • 21/02/2022 11:35
  • Nghi Viên
  • 3836