Nhà máy Thuỷ điện Sê San 4 đạt kết quả sản xuất hơn 1,4 tỷ kWh

Đây là kết quả quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sê San 4 của Công ty Phát triển Thuỷ điện Sê San trong năm 2021, đạt 102,3% kế hoạch năm.

Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 do Công ty Phát triển Thủy điện Sê San quản lý đã vận hành an toàn, hiệu quả

Cùng với việc hoàn thành vượt chỉ tiêu sản xuất điện, các chỉ tiêu kỹ thuật khác như tỷ lệ điện dùng, tỷ lệ dừng máy do sự cố, hệ số khả dụng, tiết kiệm chi phí đều đạt chỉ tiêu được giao. Công ty vận hành 3 tổ máy an toàn, hiệu quả, đúng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Trong năm vừa qua, công ty cũng đã đưa Trung tâm Điều khiển SS4-OCC vào vận hành từ 11/11/2021 để tiếp nhận bàn giao vận hành chính thức Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 sau một năm vận hành thử thách.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất Nhà máy Thủy điện Sê San 4 đạt 1,258 tỷ kWh; Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 đạt 72,4 triệu kWh. 


  • 16/01/2022 08:00
  • Ngân Hà
  • 4211