Công ty Nhiệt điện Thái Bình hoàn thành sớm kế hoạch sản xuất điện năm 2021

Vào 22 giờ 15 ngày 23/12/2021, Công ty Nhiệt điện Thái Bình (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã sản xuất được 3,58 tỷ kWh, hoàn thành kế hoạch sản xuất điện cả năm trước 8 ngày.

Kỹ sư NMNĐ Thái Bình trực vận hành

Sản lượng điện phát năm 2021 của công ty ước đạt 101,4% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Qua đó, góp phần tích cực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống dân sinh và phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả đảm bảo sản xuất ổn định, liên tục. 

Trong năm công ty đã tổ chức và phối hợp tốt với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN bảo dưỡng sửa chữa kịp thời, rút ngắn thời gian bảo dưỡng sửa chữa; hoàn thành tiến độ đại tu tổ máy số 1 trước tiến độ 3 ngày. 

Triển khai chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, công ty đã áp dụng các phần mềm quản lý kỹ thuật, các phần mềm quản lý chung của EVN như: D-Office, PMIS, IMIS, ERP, HRMS, Coal, DIM, EVN Portal, E-learning,… phấn đầu đến năm 2025 trở thành đơn vị hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.


  • 24/12/2021 07:00
  • Vũ Chang
  • 3177