Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa

“Các đơn vị trong Tập đoàn đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa trong công tác điều hành, sản xuất, kinh doanh” – Đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tại Hội nghị đánh giá triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa, diễn ra ngày 26/5 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng Ban Viễn thông & Công nghệ thông tin EVN cho biết, từ năm 2014, EVN đã ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa của Tập đoàn giai đoạn 2014- 2020, tầm nhìn 2025 (theo Quyết định số 403/QĐ-EVN ngày 19/6/2014). EVN cũng đã xây dựng và ban hành các quy chế, quy trình, quy định áp dụng trong toàn Tập đoàn, phục vụ công tác phát triển, quản lý các hoạt động viễn thông dùng riêng, công nghệ thông tin và tự động hóa.

Đáng chú ý, Tập đoàn đã tổ chức lại hệ thống viễn thông dùng riêng, tạo ra hệ thống mở rộng có liên kết, có phân lớp, đáp ứng được hơn 90% nhu cầu kênh thông tin phục vụ điều hành sản xuất, đáp ứng 100% các nhu cầu về kênh thông tin cho lĩnh vực kinh doanh và các nghiệp vụ quản trị của Tập đoàn.

Các đơn vị đã tích cực chuyển đổi các kênh thông tin hotline, SCADA thuê ngoài sang hệ thống viễn thông dùng riêng, góp phần giảm chi phí và chủ động hơn trong công tác thiết lập mới và xử lý sự cố.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì Hội nghị

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các đơn vị đã ứng dụng nhiều phần mềm dùng chung như: Hệ thống quản lý khách hàng dùng điện, phần mềm quản lý công văn và luồng công việc, phần mềm chào giá thị trường điện... Đồng thời, các đơn vị cũng đã phát triển và ứng dụng các phần mềm theo nhu cầu quản lý như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong ghi chỉ số và thu tiền điện, nhắn tin chăm sóc khách hàng...

Đồng thời, EVN đã vận hành ổn định cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, và hệ thống mạng WAN, phục vụ thị trường điện. Các tổng công ty cũng đã triển khai hệ thống hội nghị truyền hình đến đơn vị cấp 3, phục vụ tích cực công tác điều hành trong Tập đoàn.

Với lĩnh vực tự động hóa, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã vận hành hệ thống SCADA/EMS tại 4 trung tâm điều độ. Cùng đó, Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin (EVNICT) đã hoàn thành xây dựng giải pháp và phần mềm điều kiển thu thập dữ liệu, giám sát, hiển thị dữ liệu thời gian thực, điều khiển thiết bị từ xa và lưu trữ các thông số vận hành tại 1 số nhà máy điện, các trạm biến áp 110 kV/200kV/500kV...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa. Đồng thời khẳng định, việc triển khai các ứng dụng này có vai trò rất quan trọng trong việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ SX-KD của Tập đoàn. Đây cũng là xu thế trong thời đại công nghệ số.

Phó tổng giám đốc EVN chỉ đạo, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ cần được gắn liền với mục tiêu chiến lược của EVN, phục vụ hiệu quả công tác điều hành, sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực quản trị của Tập đoàn.

Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống viễn thông dùng riêng giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn 2025 và Quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, sẽ quy hoạch và tổ chức lại hệ thống thông tin liên lạc và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ SXKD, hoàn thiện và thống nhất mô hình tổ chức quản lý vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng tại các đơn vị, triển khai đề án An ninh bảo mật tại các đơn vị trong Tập đoàn năm 2016 - 2018, tổ chức đào tạo đội ngũ nhân lực đạt chứng chỉ quốc tế chuyên ngành công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng...


  • 26/05/2016 03:39
  • M.Hạnh
  • 8054